Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 31
6041 EM Roermond
Postadres Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon (0475) 35 91 50 (algemeen)
Internet https://www.rudlimburgnoord.nl (algemeen)
E-mail info@rudlimburgnoord.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
Archiefzorgdrager Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Bevoegdheden

Zie artikel 23 en 24 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2017 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Bergen (L) College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Provincie Limburg Gedeputeerde staten
01-12-2017 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders
01-12-2017 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 van deze regeling.

Financieel

Organisatiecode 0901

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
Alternatieve naam RUD Limburg-Noord
Afkorting RUD LN
Bezoekadres Markt 31
6041 EM Roermond
Postadres Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon (0475) 35 91 50 (algemeen)
Internet https://www.rudlimburgnoord.nl (algemeen)
E-mail info@rudlimburgnoord.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina