Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Duo+ Geldend van 12-10-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Geldend van 12-10-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Postadres Postbus 67
1190 AB Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon (0297) 51 32 32 (algemeen)
Internet https://www.duoplus.nl (algemeen)
E-mail info@duoplus.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Duo+
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Duo+
Archiefzorgdrager Duo+

Bevoegdheden

Zie artikel 5 en 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-01-2015 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
16-01-2015 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
16-01-2015 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen van de deelnemers alsmede de sturing en toetsing daarvan. Zulks om vanuit bestuurlijke autonomie en beleidsvrijheid van de deelnemers gestalte te geven aan een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0868
KvK-nummer 62475436

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (4):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Duo+
Bezoekadres Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Postadres Postbus 67
1190 AB Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon (0297) 51 32 32 (algemeen)
Internet https://www.duoplus.nl (algemeen)
E-mail info@duoplus.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina