Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dopingautoriteit

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Barbizonlaan 55
2908 ME Capelle aan den IJssel
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 5000
2900 EA Capelle aan den IJssel
Telefoon (010) 201 01 50 (algemeen)
Internet https://www.dopingautoriteit.nl/ (algemeen)
E-mail info@dopingautoriteit.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Er is afwijkende bepaling voor het eerste lid van artikel 22

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. De Dopingautoriteit heeft als wettelijke taken:

1) Het bestrijden van doping in de sport.

2) Het uitvoeren van het dopingcontroleproces:

a) Het beoordelen van verzoeken tot dispensatie, alsmede het verlenen van dispensatie.

b) Het nemen van besluiten over de samenstelling van de topsportgroep.

c) Het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.

d) Het afnemen, verzamelen en analyseren van lichaamsmonsters.

e) Het beheren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek.

f) Het deelnemen aan tuchtrechtelijke procedures.

3) Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement.

4) Het geven van voorlichting over doping.

5) Andere door Onze Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

De taken worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code. Voor de uitvoering werkt de Dopingautoriteit samen met vele nationale en internationale organisaties.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?