Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Loggerweg 6
8042 PG Zwolle
Postadres Postbus 12
8000 AA Zwolle
Telefoon (038) 425 96 00 (algemeen)
Internet https://www.aqualysis.nl (algemeen)
E-mail info@aqualysis.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Aqualysis

Bevoegdheden

De regeling wordt getroffen ter gemeenschappelijke uitvoering van de laboratoriumactiviteiten van de waterschappen ter ondersteuning bij de uitoefening door de waterschappen van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn toegekend. Aqualysis kan, binnen zijn taken, daarbij als aankoopcentrale voor de waterschappen fungeren.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Groot Salland Dagelijks bestuur
01-01-2016 Reest en Wieden Dagelijks bestuur
01-01-2016 Rijn en IJssel Dijkgraaf
01-01-2016 Vallei en Veluwe Dijkgraaf
01-01-2016 Vechtstromen Dagelijks bestuur
01-01-2016 Zuiderzeeland Dijkgraaf

Financieel

Organisatiecode 0815

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Aqualysis
Bezoekadres Loggerweg 6
8042 PG Zwolle
Postadres Postbus 12
8000 AA Zwolle
Telefoon (038) 425 96 00 (algemeen)
Internet https://www.aqualysis.nl (algemeen)
E-mail info@aqualysis.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina