Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-09-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 18-09-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-09-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Loggerweg 6
8042 PG Zwolle
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 12
8000 AA Zwolle
Telefoon (038) 425 96 00 (algemeen)
Internet https://www.aqualysis.nl (algemeen)
https://www.aqualysis.nl/algemeen/contact (contact)
E-mail info@aqualysis.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Aqualysis
Archiefzorgdrager Aqualysis

Bevoegdheden

  1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  2. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op Aqualysis komen toe aan het bestuur.

  3. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de vertegenwoordigende organen in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen. Het besluit wordt genomen bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Groot Salland Dagelijks bestuur
01-01-2016 Reest en Wieden Dagelijks bestuur
01-01-2016 Rijn en IJssel Dagelijks bestuur
01-01-2016 Vallei en Veluwe Dagelijks bestuur
01-01-2016 Vechtstromen Dagelijks bestuur
01-01-2016 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur

Doel

De regeling wordt getroffen ter gemeenschappelijke uitvoering van de laboratoriumactiviteiten van de waterschappen ter ondersteuning bij de uitoefening door de waterschappen van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn toegekend. Aqualysis kan, binnen zijn taken, daarbij als aankoopcentrale voor de waterschappen fungeren.

Financieel

Organisatiecode 0815
KvK-nummer 59117702

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Aqualysis
Datum van oprichting 01-01-2016
Bezoekadres Loggerweg 6
8042 PG Zwolle
Postadres Postbus 12
8000 AA Zwolle
Telefoon (038) 425 96 00 (algemeen)
Internet https://www.aqualysis.nl (algemeen)
https://www.aqualysis.nl/algemeen/contact (contact)
E-mail info@aqualysis.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.