Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Actief van 01-01-1994 t/m heden

Zie ook

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Actief van 01-01-1994 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Fokkerstraat 1
3833 LD Leusden
Postadres Postbus 250
3830 AG Leusden
Telefoon (033) 496 56 96 (algemeen)
Internet http://www.cokz.nl/ (algemeen)
E-mail cokz@cokz.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Is opvolger van het Centraal Orgaan Zuivelcontrole (COZ), het centraal orgaan melkhygiëne (COM) en de regionale organen voor melkhygiëne (Staatscourant 1992 nummer 63).
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 55,9 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Avéro

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Houdt toezicht op de naleving van proces- en productkwaliteitscriteria in de zuivel. Voert deze taak uit voor de overheid en voor de zuivelsector. Daarnaast verleent CPE-keurmerk aan eieren

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina