Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kamer voor de Binnenvisserij

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 2
8000 AA Zwolle
Telefoon (088) 042 99 31 (algemeen)
Internet http://www.kamervoordebinnenvisserij.nl/ (algemeen)
E-mail kabivi@rvo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening De Kamer voor Binnenvisserij is ondergebracht bij een andere organisatie. Vraag bij telefonisch contact om doorverbonden te worden.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 2,1 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

Toetsen van overeenkomsten van huur- en verhuur van visrechten en het verlenen van toestemming tot vergunninguitgifte met het oog op een doelmatige bevissing van binnenwateren.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.