Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Grondkamer Oost Actief van 01-01-1958 t/m heden

Zie ook

Grondkamer Oost

Actief van 01-01-1958 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 40111
8004 DC Zwolle
Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet http://www.grondkamers.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Onderdeel van een cluster
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Deze organisatie is onderdeel van het cluster Grondkamers.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 14, 21, 22
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Relaties (1)

Onderdeel van (1):

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland;
  • toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van Titel 7.5 Burgerlijk Wetboek (pacht);
  • prijstoetsing;
  • toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepaling verpachte waarde.
  • Grondkamer Oost is verantwoordelijk voor provincies Overijssel en Gelderland

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina