Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Grondkamers Actief van 01-01-1958 t/m heden

Zie ook

Grondkamers

Actief van 01-01-1958 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 40111
8004 DC Zwolle
Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet http://www.grondkamers.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 14, 21, 22
Personeelsomvang in FTE 3,5 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Relaties (5)

Zelfstandige bestuursorganen behorende bij dit cluster (5):

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland;
  • toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van Titel 7.5 Burgerlijk Wetboek (pacht);
  • prijstoetsing;
  • toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepaling verpachte waarde.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina