Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Grondkamers Actief van 01-01-1958 t/m heden

Zie ook

Grondkamers

Actief van 01-01-1958 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 40111
8004 DC Zwolle
Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet http://www.grondkamers.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 12, 14, 21, 22
Personeelsomvang in FTE 3,5 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Relaties (5)

Zelfstandige bestuursorganen behorende bij dit cluster (5):

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland;
  • toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van Titel 7.5 Burgerlijk Wetboek (pacht);
  • prijstoetsing;
  • toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepaling verpachte waarde.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina