Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) Actief van 01-01-2000 t/m heden

Zie ook

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Actief van 01-01-2000 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bennekomseweg 41
6717 LL Ede
Postadres Postbus 8030
6710 AA Ede
Telefoon (031) 747 18 10 (algemeen)
Internet http://www.ctgb.nl/ (algemeen)
E-mail post@ctgb.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 141,4 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 27858 nr. 399
Datum laatste evaluatieverslag 29-08-2017

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina