Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kiesraad Actief van 01-01-1951 t/m 01-01-2020

Zie ook

Kiesraad

Laatst bijgewerkt op: 09-09-2019
Actief van 01-01-1951 t/m 01-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 85
2511 WB Den Haag
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 62 66 (algemeen)
Internet http://www.kiesraad.nl/ (algemeen)
E-mail kiesraad@kiesraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantekening

De raad heeft 7 bestuursleden

Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 21, 22
Toelichting afwijkende bepaling

Leden van de Kiesraad worden door de Kroon benoemd. Met het oog op de onafhankelijke positie van de Kiesraad, is het niet wenselijk dat de minister beleidsregels kan vaststellen en door de Kiesraad genomen besluiten kan vernietigen.

Personeelsomvang in FTE 17,8 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Adviseren van de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (artikel A 2 Kieswet)
  • Optreden als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van:
    a. de Tweede Kamer (artikel E II, tweede lid, Kieswet);
    b. de Eerste Kamer (artikel S I, eerste lid, Kieswet);
    c. het Europees Parlement (artikel Y 9, eerste lid, Kieswet).

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina