Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kiesraad Actief van 01-01-1951 t/m heden

Zie ook

Kiesraad

Actief van 01-01-1951 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 85
2511 WB Den Haag
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 62 66 (algemeen)
Internet http://www.kiesraad.nl/ (algemeen)
E-mail kiesraad@kiesraad.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantekening De raad heeft 7 bestuursleden
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 12, 21, 22
Personeelsomvang in FTE 17,8 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Adviseren van de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (artikel A 2 Kieswet)
  • Optreden als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van:
    a. de Tweede Kamer (artikel E II, tweede lid, Kieswet);
    b. de Eerste Kamer (artikel S I, eerste lid, Kieswet);
    c. het Europees Parlement (artikel Y 9, eerste lid, Kieswet).

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina