Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Actief van 01-01-1979 t/m heden

Zie ook

Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

Actief van 01-01-1979 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zwartelaan 2
2161 AL Lisse
Postadres Postbus 300
2160 AH Lisse
Telefoon (0252) 41 91 01 (algemeen)
Internet http://www.bkd.eu/ (algemeen)
E-mail info@bkd.eu (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 83,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioen Aegon

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Deze zbo voert kwaliteitskeuringen van bloembollen uit.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina