Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Zie ook

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1851 JL HEILOO
Postadres Postbus 1
1850 AA HEILOO
Telefoon (072) 535 66 66 (algemeen)
Internet http://www.heiloo.nl (algemeen)
E-mail info@heiloo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 19.01 km2
Aantal inwoners 23003
Inwoners per km2 1210
Plaatsen binnen deze gemeente Heiloo
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. T.J. Romeyn (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Hiemstra (CDA)
Dhr. A.M. Hopman (D66)
Dhr. P. Rood (Gemeentebelangen)
Dhr. T.A.P.H. Valkering (Heiloo Lokaal)
Mw. C.W.M. Konijn (Heiloo-2000)
Dhr. I.T. Hemminga (PvdA)
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Raadsgriffier Dhr. R. Vennik
Raadslid Dhr. H. Hiemstra (CDA)
Dhr. M.T. Brouwer de Koning (CDA)
Dhr. A.M. Hopman (D66)
Dhr. R. van der Lee (D66)
Mw. P.E. Wittebol (D66)
Dhr. P. Rood (Gemeentebelangen)
Dhr. S.A.M. Beusekom (Gemeentebelangen)
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen)
Dhr. T.A.P.H. Valkering (Heiloo Lokaal)
Dhr. M.L. Engelsman (Heiloo-2000)
Dhr. R.J.W. Levie (Heiloo-2000)
Mw. C.W.M. Konijn (Heiloo-2000)
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000)
Dhr. I.T. Hemminga (PvdA)
Mw. A. Nierop (PvdA)
Dhr. A.R. Vroegop (VVD)
Dhr. J.IJ. Doorgeest (VVD)
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Mw. B.M. Bruin (VVD)
Secretaris Dhr. drs. G.H.S. Heemskerk
Wethouder Mw. E. Beens-Woudenberg (CDA)
Dhr. F. Dellemijn (Heiloo-2000)
Dhr. M.R. Opdam (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
Heiloo-2000 4
D66 3
Gemeentebelangen 3
PvdA 2
CDA 2
Heiloo Lokaal 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Terug naar begin van de pagina