Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI) Actief van 01-01-1995 t/m heden

Zie ook

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)

Actief van 01-01-1995 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Postadres Postbus 2360
3430 DV Nieuwegein
Telefoon (030) 608 77 66 (algemeen)
Internet http://www.ibki.nl/ (algemeen)
E-mail info@ibki.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Niet van toepassing

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
17-09-2018 TK 33147 nr. 6

Grondslagen (3)

Wettelijke voorschriften (3):

Taken & bevoegdheden

  • Afnemen examen Rij-instructeur;
  • Houden van register certificaten rij-instructeur;
  • Afnemen examens keurmeester APK;
  • Afnemen examens LPG-technicus.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina