Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Regionale Loodsencorporaties (rlc's) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Regionale Loodsencorporaties (rlc's)

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Type zbo Cluster van zbo's
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo van toepassing Nee
Geldende CAO Niet van toepassing
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Loodsenwet, artikel 10

Taken & bevoegdheden

Iedere registerloods is daarnaast van rechtswege lid van een (of meer) regionale loodsencorporaties (rlc’s). De rlc’s hebben een, overigens zeer beperkte, bevoegdheid tot het stellen van aanvullende regels voor haar leden. Voor het overige verzorgen de Nederlandse Loodsencorporatie en de rlc’s de opleidingen, examens en voorlichting.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-1988: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina