Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Type zbo Cluster van zbo's
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo van toepassing Nee
Geldende CAO Niet van toepassing
Aangesloten bij pensioenfonds Niet van toepassing

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (2) Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
Binnenvaartwet

Taken & bevoegdheden

Afgifte van een certificaat van onderzoek voor schepen in de Rijnvaart. Daarbij wordt beoordeeld of een vaartuig voldoet aan de richtlijnen en geen gevaar oplevert voor de veiligheid voor een zich aan boord bevindend persoon, of de scheepvaart.

Het betreft feitelijk uitsluitend de Commissie van Deskundigen (van het reglement onderzoek schepen op de Rijn).

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-2017: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina