Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 320
1110 AH Diemen
Telefoon (020) 797 85 55 (algemeen)
Internet http://www.zorginstituutnederland.nl/ (algemeen)
E-mail info@zinl.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Zorginstituut Nederland heeft per 1 april 2014 de taken van College voor Zorgverzekeringen overgenomen. Het College voor Zorgverzekeringen is opgeheven.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 352,3 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
27-10-2014 TK 25268 nr. 99

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

  • Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet Langdurige Zorg door de Wlz-uitvoerders en het CAK.
  • Het Zorginstituut bevordert de eenduidige uitleg van de aard, inhoud en omvang van het verzekerde pakket.
  • Het Zorginstituut kan met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze wet beleidsregels stellen voor de Wlz-uitvoerders en voor het CAK.
  • Het Zorginstituut geeft aan Wlz-uitvoerders, aan zorgaanbieders en aan burgers voorlichting over de aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut rapporteert Onze Minister desgevraagd over voorgenomen beleid inzake aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut signaleert gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister feitelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van de aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut voert bij of krachtens algemene maatregel van bestuur genoemde werkzaamheden uit ten behoeve van de gezamenlijke zorg voor de instandhouding van het elektronische gegevensverkeer, bedoeld in artikel 9.1.6, eerste lid van de Wet langdurige zorg.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.