Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Zorginstituut Nederland (ZIN) Actief van 01-01-1999 t/m heden

Zie ook

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Actief van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postadres Postbus 320
1110 AH Diemen
Telefoon (020) 797 85 55 (algemeen)
Internet http://www.zorginstituutnederland.nl/ (algemeen)
E-mail info@zinl.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Zorginstituut Nederland heeft per 1 april 2014 de taken van College voor Zorgverzekeringen overgenomen. Het College voor Zorgverzekeringen is opgeheven.
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 352,3 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 99
Datum laatste evaluatieverslag 22-10-2014

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet Langdurige Zorg door de Wlz-uitvoerders en het CAK.
  • Het Zorginstituut bevordert de eenduidige uitleg van de aard, inhoud en omvang van het verzekerde pakket.
  • Het Zorginstituut kan met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze wet beleidsregels stellen voor de Wlz-uitvoerders en voor het CAK.
  • Het Zorginstituut geeft aan Wlz-uitvoerders, aan zorgaanbieders en aan burgers voorlichting over de aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut rapporteert Onze Minister desgevraagd over voorgenomen beleid inzake aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut signaleert gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister feitelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van de aard, inhoud en omvang van de zorg die tot het verzekerde pakket behoort.
  • Het Zorginstituut voert bij of krachtens algemene maatregel van bestuur genoemde werkzaamheden uit ten behoeve van de gezamenlijke zorg voor de instandhouding van het elektronische gegevensverkeer, bedoeld in artikel 9.1.6, eerste lid van de Wet langdurige zorg.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina