Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) Actief van 01-01-1990 t/m heden

Zie ook

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Actief van 01-01-1990 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2312 AJ Leiden
Postadres Postbus 9575
2300 RB Leiden
Telefoon (071) 535 65 00 (algemeen)
Internet https://www.svb.nl/int/nl/veno/bevoegdheden_raad/bevoegdheden_pur.jsp (algemeen)
E-mail info.wvo@svb.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen pensioenfonds
Aangesloten bij pensioenfonds Geen CAO

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het geven van beschikkingen op een aanvraag voor een erkenning, buitengewoon pensioen, garantietoeslag, (periodieke) uitkering, garantieuitkering, vergoeding, tegemoetkoming of herziening als bedoeld in de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, afkomstig van een persoon die nog geen financiële aanspraak ontleent of heeft ontleend aan de wet waarop hij zijn aanvraag baseert;
  • Het ambtshalve herzien van de erkenning als verzetsdeelnemer, vervolgde of burger-slachtoffer;
  • Het vaststellen van beleidsregels voor beschikkingen van de Sociale Verzekeringsbank als bedoeld in artikel 6 (onderdelen a, b en d);
  • Het adviseren van de Sociale Verzekeringsbank over beschikkingen waarbij niet op basis van de beleidsregels, bedoeld in onderdeel c, kan worden besloten.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina