Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 16302
2500 BH Den Haag
Telefoon (070) 340 67 00 (algemeen)
Internet http://www.ccmo.nl/ (algemeen)
E-mail ccmo@ccmo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 22.2 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 29963 nr. 13
Datum laatste evaluatieverslag 10-02-2015

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel 14

Taken & bevoegdheden

  • Houdt toezicht op de toetsing door medisch-ethische commissies (METC's) van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland
  • Toetst vormen van onderzoek die artikel 2 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aanwijst
  • Behandelt administratieve beroep van belanghebbenden tegen oordelen van medisch-ethische toetsingscommissie.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-1999: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina