Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) Actief van 01-01-1999 t/m heden

Zie ook

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Laatst bijgewerkt op: 09-09-2019
Actief van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 16302
2500 BH Den Haag
Telefoon (070) 340 67 00 (algemeen)
Internet http://www.ccmo.nl/ (algemeen)
E-mail ccmo@ccmo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling

De genoemde afwijkende bepaling geldt voor besluiten ter uitvoering van de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de artikelen 10,16 en 19 Embryowet.

Personeelsomvang in FTE 22,2 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
10-02-2015 TK 29963 nr. 13

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Houdt toezicht op de toetsing door medisch-ethische commissies (METC's) van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland
  • Toetst vormen van onderzoek die artikel 2 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aanwijst
  • Behandelt administratieve beroep van belanghebbenden tegen oordelen van medisch-ethische toetsingscommissie.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina