Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

KNMT / Registratiecommissie tandheelkundige Specialismen (RTS) Actief van 01-01-1998 t/m heden

Zie ook

KNMT / Registratiecommissie tandheelkundige Specialismen (RTS)

Laatst bijgewerkt op: 01-07-2020
Actief van 01-01-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
Postadres Postbus 20053
3502 LB Utrecht
Telefoon (088) 440 43 03 (algemeen)
Internet https://www.knmt.nl/rts (algemeen)
E-mail rts@knmt.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening

Deze zbo is onderdeel van het cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN. Het betreft hier de registratiecommissie van beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT.)

Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling

Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving.

Personeelsomvang in FTE 0 (op 31-12-2018)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK 32772 nr. 26

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Onderdeel van een cluster

Taken & bevoegdheden

  • Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
  • In het kort:
  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina