Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten Actief van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten

Actief van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
Postadres Postbus 2713
3500 GS Utrecht
Telefoon (085) 303 53 00 (algemeen)
Internet http://www.fgzpt.nl/ (algemeen)
E-mail info@fgzpt.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Onderdeel van een cluster
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Deze zbo is onderdeel van het cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN. Het betreft hier de registratie commissie van beroeps organisatie Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt.)
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 1,2 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Geen pensioensfonds
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 32772 nr. 26
Datum laatste evaluatieverslag 29-05-2017

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Relaties (1)

Onderdeel van (1):

Taken & bevoegdheden

  • Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
  • In het kort:
  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina