Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF) Actief van 01-01-2004 t/m heden

Zie ook

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF)

Actief van 01-01-2004 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Postadres Postbus 4839
6401 JM Heerlen
Telefoon 045 579 81 07 (algemeen)
Internet http://www.vervangingsfonds.nl/ (algemeen)
E-mail helpdesk@vfpf.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 38,1 (op 31-12-2018) Zbo deelt samen met de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf) een personeelsbestand.
Geldende CAO CAO APG
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Taken & bevoegdheden

Zorgdragen voor de vergoeding van de kosten die verband houden met vervanging van personeel van de onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina