Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Actief van 01-01-2013 t/m heden

Zie ook

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Actief van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Weena 723
3013 AM Rotterdam
Postadres Postbus 29066
3001 GB Rotterdam
Telefoon (010) 436 16 00 (algemeen)
Internet http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/ (algemeen)
E-mail info@stimuleringsfonds.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 25,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Het stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft eigen arbeidsvoorwaarden, maar volgt voor de beloningssystematiek de voor de
Aangesloten bij pensioenfonds Zwitserleven

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met programma's, evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina