Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Actief van 01-01-1950 t/m 01-01-2020

Zie ook

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Laatst bijgewerkt op: 09-09-2019
Actief van 01-01-1950 t/m 01-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postadres Postbus 93138
2509 AC Den Haag
Telefoon (070) 344 06 40 (algemeen)
Internet http://www.nwo.nl/ (algemeen)
E-mail nwo@nwo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Toelichting afwijkende bepaling

De rechtspositie van het personeel is geregeld in de CAO Onderzoeksinstellingen

Personeelsomvang in FTE 535,1 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Onderzoeksinstellingen
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
11-06-2013 TK 29338 nr. 121

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

NWO heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO voert haar taak uit in het bijzonder door het toewijzen van middelen. De organisatie bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door haar ge�nitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij. NWO richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitair onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert deze waar nodig.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina