Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Mondriaan Fonds Actief van 01-01-2012 t/m heden

Zie ook

Mondriaan Fonds

Actief van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam
Postadres Postbus 773
1000 AT Amsterdam
Telefoon (020) 523 15 23 (algemeen)
Internet http://www.mondriaanfonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@mondriaanfonds.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantekening Het Mondriaan Fonds is voortgekomen uit de fusie op 30 december 2011 van het Fonds BKVB, dat zich richtte op hedendaagse kunstenaars en bemiddelaars, en de Mondriaan Stichting, die zich richtte op instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 33,8 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina