Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissariaat voor de Media (CvdM)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Hoge Naarderweg 78
1217 AH Hilversum
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1426
1200 BK Hilversum
Telefoon (035) 773 77 00 (algemeen)
Internet http://www.cvdm.nl/ (algemeen)
E-mail cvdm@cvdm.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 17
Personeelsomvang in FTE 40,1 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
26-03-2019 TK 35000-VIII nr. 171
12-11-2013 TK 33750-VIII nr. 60

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

Ziet toe op naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het Commissariaat garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.