Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Bureau Architectenregister (SBA) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Bureau Architectenregister (SBA)

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
Postadres Postbus 85506
2508 CE Den Haag
Telefoon (070) 346 70 20 (algemeen)
Internet http://www.architectenregister.nl/ (algemeen)
E-mail info@architectenregister.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 6.0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Wet op de Architectentitel, artikel 3

Taken & bevoegdheden

  • Beheer van het architectenregister;
  • verlenen van administratieve bijstand aan de examencommissies voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten;
  • verstrekken van informatie omtrent de bij of krachtens de Wet op de architectentitel gegeven voorschriften;
  • doen van opgave of een persoon in het architectenregister staat ingeschreven en onder welke titel.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-1988: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina