Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Postadres Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch
Telefoon (088) 787 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvr.org/ (algemeen)
E-mail webredactie@rvr.org (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 235.6 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rechtsbijstand
Aangesloten bij pensioenfonds PGGM

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Wet op de rechtsbijstand, artikel 2, eerste lid

Taken & bevoegdheden

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor de organisatie en het verlenen van rechtsbijstand en mediation. Hij houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Daarnaast coördineert de Raad in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie de uitvoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen en voert hij ook de Wet beëdigde tolken en vertalers (WBTV) uit.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-1994: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina