Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Politieacademie Actief van 01-01-1992 t/m heden

Zie ook

Politieacademie

Actief van 01-01-1992 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn
Postadres Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Telefoon (088) 662 20 00 (algemeen)
Internet http://www.politieacademie.nl/ (algemeen)
E-mail info@politieacademie.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 15
Personeelsomvang in FTE 2,2 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Politie
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het ondersteunen van de landelijke werving en het uitvoeren van de selectie;
  • het verzorgen van initieel en post-initieel politieonderwijs (inclusief examinering);
  • het overdragen van kennis aan de Nederlandse politie en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak, onder meer door het verrichten van onderzoek;
  • het ontwikkelen en verzorgen van andere opleidingen dan het initieel of post-initieel onderwijs;
  • Verder kan de Politieacademie marktactiviteiten uitvoeren (zie artikel 3 lid 2 van de Wet op het LSOP), mits die werkzaamheden samenhangen met bovengenoemde taken, niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten en tegen ten minste kostendekkende prijzen worden verricht.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina