Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Telefoon (088) 715 70 00 (algemeen)
Internet http://www.coa.nl/ (algemeen)
E-mail info@coa.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1900.0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, artikel 2

Taken & bevoegdheden

Het op een bedrijfsmatige wijze organiseren van een humaan en sober eerste verblijf voor wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen, op een zodanige wijze dat hun komst en eerste verblijf hanteerbaar zijn voor overheid en samenleving.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: U bekijkt nu deze versie
01-01-1994: Bekijk versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina