Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Actief van 01-01-1994 t/m 01-01-2020

Zie ook

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Laatst bijgewerkt op: 11-12-2019
Actief van 01-01-1994 t/m 01-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Telefoon (088) 715 70 00 (algemeen)
Internet http://www.coa.nl/ (algemeen)
E-mail info@coa.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1900,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
18-07-2019 TK 33042 nr. 34

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

Het op een bedrijfsmatige wijze organiseren van een humaan en sober eerste verblijf voor wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen, op een zodanige wijze dat hun komst en eerste verblijf hanteerbaar zijn voor overheid en samenleving.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina