Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens (Vamex) Actief van 01-01-2009 t/m heden

Zie ook

Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens (Vamex)

Actief van 01-01-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Maria Montessorilaan 21
2719 DB Zoetermeer
Postadres Postbus 876
2700 AW Zoetermeer
Telefoon (088) 456 45 67 (algemeen)
Internet http://www.vamex.nl (algemeen)
E-mail info@vamex.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 7,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Geen pensioenfonds

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • De Stichting Vamex is aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs en het examen CWO Groot Motorschip. Vamex geeft tevens het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs af.
  • Daarnaast verzorgt het de organisatie van examens voor het Basiscertificaat Marifonie (voor het ministerie van EZ).
  • Vamex geeft ook veel vaarbewijzen af die door burgers vrijwillig (zonder verplichting door wet- en regelgeving) worden gehaald.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina