Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

RDW (Dienst Wegverkeer) Actief van 01-01-1996 t/m heden

Zie ook

RDW (Dienst Wegverkeer)

Actief van 01-01-1996 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 205
2711 ER Zoetermeer
Postadres Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
Telefoon (0800) 008 7477 (algemeen)
Internet http://www.rdw.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1529,5 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-12-2016 TK 25268 nr. 140

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

 • Verrichten van type- en inrichtingskeuringen;
 • afgeven van nationale en internationale certificaten voor voertuigonderdelen en uitrustingsstukken;
 • houden van toezicht op productiesystemen;
 • verrichten van bijzondere keuringen, kentekenonderzoeken en periodieke keuringen;
 • verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten;
 • houden van toezicht op de uitvoering van diverse bedrijfsactiviteiten zoals voertuigen opnemen in of verkopen uit bedrijfsvoorraad, de Algemene Periodieke Keuring (APK), de afgifte van kentekenplaten en de inbouw van tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties;
 • verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters van voertuig- en persoonsgegevens, verzekeringen, rijbewijzen en snelle motorboten;
 • verstrekken van informatie uit de registers;
 • het bieden van faciliteiten aan derden om kenteken- en rijbewijzen en bromfietscertificaten af te kunnen geven;
 • afgeven van kentekendocumenten en rijbewijzen;
 • het bieden van faciliteiten aan derden om rechtstreeks in het kentekenregister mutaties aan te kunnen brengen betreffende diefstal, export, opname in bedrijfsvoorraad en demontage;
 • handhaven van voertuiggebonden verplichtingen op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en Algemene Periodieke Keuring (APK);
 • beschikbaar stellen van faciliteiten voor handhaving en opsporingsdiensten;
 • vertegenwoordigen van Nederland bij de totstandkoming van de internationale regelgeving voor voertuigtechnische eisen;
 • adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over voertuigbeleid en nationale en internationale wet- en regelgeving.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina