Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Actief van 01-01-1993 t/m heden

Zie ook

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Actief van 01-01-1993 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein ZuidWest 1001
1117 CV Schiphol
Postadres Postbus 75200
1117 ZT Schiphol
Telefoon (020) 406 20 00 (algemeen)
Internet http://www.lvnl.nl/ (algemeen)
E-mail communications@lvnl.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15, 18
Personeelsomvang in FTE 952,4 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
28-11-2019 TK 31936 nr. 703
17-11-2014 TK 31936 nr. 230

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het veilig en efficient afhandelen van het luchtverkeer op en rond de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport en boven Nederland tot 24.500 voet;
  • het vernieuwen en beheren van technische systemen;
  • het verstrekken van luchtvaartinlichtingen;
  • het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding;
  • het verzorgen van luchtvaartkaarten en publicaties.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina