Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Financiële Markten (AFM) Actief van 01-01-1995 t/m 01-01-2020

Zie ook

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Laatst bijgewerkt op: 18-11-2019
Actief van 01-01-1995 t/m 01-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Vijzelgracht 50
1017 HS Amsterdam
Postadres Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Telefoon (020) 797 20 00 (algemeen)
Internet http://www.afm.nl/ (algemeen)
E-mail info@afm.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Financiën
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 21, 22, 28, 33
Toelichting afwijkende bepaling

Er is geen afwijkende bepaling voor het gehele artikel 28 van de kaderwet zbo's, maar slecht voor het 1ste lid van artikel 28.

Personeelsomvang in FTE 630,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds De Nationale APF

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
03-04-2017 TK 25268 nr. 143

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

Houden van gedragstoezicht op de financiële markten ter bevordering van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen, en de bescherming van de consument.

De AFM heeft op grond van de Wft tot taak het gedragstoezicht op de financiële markten uit te oefenen en te beslissen over de toelating van financiële ondernemingen op de financiële markten. Het gedragstoezicht is, mede in het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel, gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina