Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) Actief van 01-01-1931 t/m heden

Zie ook

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Actief van 01-01-1931 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Postadres Postbus 96800
2509 JE Den Haag
Telefoon (088) 866 00 00 (algemeen)
Internet http://www.tno.nl/ (algemeen)
E-mail info@tno.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededeling minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 2899,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Pensioenfonds TNO

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina