Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Laatst bijgewerkt op: 07-03-2019
Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Achter de Muren-Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Postadres Achter de Muren-Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon (0570) 66 58 00 (algemeen)
Internet https://rekenkameroost.nl (algemeen)
E-mail info@rekenkameroost.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Rekenkamer Oost-Nederland

Bevoegdheden

Gedeputeerde Staten van Gelderland dragen er zorg voor dat aan het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de aan de rekenkamer opgedragen taak.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2005 Provincie Gelderland
01-01-2005 Provincie Overijssel

Financieel

Organisatiecode 0599

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Rekenkamer Oost-Nederland
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Achter de Muren-Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Postadres Achter de Muren-Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon (0570) 66 58 00 (algemeen)
Internet https://rekenkameroost.nl (algemeen)
E-mail info@rekenkameroost.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina