Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres
Telefoon (026) 702 9777 (algemeen)
Internet https://www.regiocentraalgelderland.nl/mgr-sdcg (algemeen)
E-mail secretariaat@mgrsdcg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Archiefzorgdrager Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Bevoegdheden

1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het openbaar lichaam die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2017 Gemeente Arnhem
01-01-2017 Gemeente Doesburg
01-01-2017 Gemeente Duiven
01-01-2017 Gemeente Lingewaard
01-01-2017 Gemeente Overbetuwe
01-01-2017 Gemeente Renkum
01-01-2017 Gemeente Rheden
01-01-2017 Gemeente Rozendaal
01-01-2017 Gemeente Wageningen
01-01-2017 Gemeente Westervoort
01-01-2017 Gemeente Zevenaar

Doel

Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers binnen het sociaal domein.

Financieel

Organisatiecode 0882

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Afkorting MGR SDCG
Datum van oprichting 01-01-2017
Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres
Telefoon (026) 702 9777 (algemeen)
Internet https://www.regiocentraalgelderland.nl/mgr-sdcg (algemeen)
E-mail secretariaat@mgrsdcg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina