Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Adresgegevens

Bezoekadres Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Postadres Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Telefoon (031) 475 386 481 (algemeen)
Fax (031) 475 386 499
Internet http://www.grenspark-msn.nl (algemeen)
E-mail info@grenspark-msn.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Bevoegdheden

Het openbaar lichaam is een publiekrechtelijke instelling en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid, handelingsbevoegdheid en is bevoegd privaatrechtelijke handelingen te verrichten. De rechtsbevoegdheid komt het openbaar lichaam slechts toe, voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken en de verwezenlijking van zijn doelstellingen, zoals omschreven in artikel 4 van deze regeling.

Het openbaar lichaam is bevoegd tot voorbereiding en uitvoering van projecten voor de in artikel 5 genoemde gebieden van grensoverschrijdende samenwerking.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-06-2002 Gemeente Beesel
01-06-2002 Gemeente Echt-Susteren
01-06-2002 Gemeente Leudal
01-06-2002 Gemeente Maasgouw
01-06-2002 Gemeente Roerdalen
01-06-2002 Gemeente Roermond
01-06-2002 Gemeente Venlo

Financieel

Organisatiecode 0732

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Alternatieve naam Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette
Datum van oprichting 01-06-2002
Bezoekadres Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Postadres Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Telefoon (031) 475 386 481 (algemeen)
Fax (031) 475 386 499
Internet http://www.grenspark-msn.nl (algemeen)
E-mail info@grenspark-msn.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina