Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

Laatst bijgewerkt op: 28-02-2019
Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Postadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Telefoon (043) 328 55 00 (algemeen)
Internet https://www.rhcl.nl (algemeen)
E-mail info@rhcl.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Limburg

Bevoegdheden

Aan het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het college en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en het college over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of het college worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of het college opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-02-2005 Gemeente Maastricht
01-02-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financieel

Organisatiecode 0734

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Limburg
Datum van oprichting 01-02-2005
Bezoekadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Postadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Telefoon (043) 328 55 00 (algemeen)
Internet https://www.rhcl.nl (algemeen)
E-mail info@rhcl.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina