Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-08-2020 Op 13-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Postadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg

Bevoegdheden

  1. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan.

  2. Het gemeenschappelijke orgaan heeft, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, tot taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de door het provinciebestuur gevoerde bestuur, niet zijnde de controle van de jaarrekening die jaarlijks door de accountant wordt verricht.

  3. Onverminderd de bevoegdheid van de rekenkamer, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, is de rekenkamer bevoegd ten dienste van haar onderzoek advies van deskundigen in te winnen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2005 Provincie Limburg
01-01-2005 Provincie Noord-Brabant

Financieel

Organisatiecode 0596
KvK-nummer 58959785

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Postadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.