Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018 Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Ten Hagestraat 9
5611 EG Eindhoven
Postadres Ten Hagestraat 9
5611 EG Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://www.zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg

Bevoegdheden

1. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan.

2. Het gemeenschappelijke orgaan heeft, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, tot taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de door het provinciebestuur gevoerde bestuur, niet zijnde de controle van de jaarrekening die jaarlijks door de accountant wordt verricht.

3. Onverminderd de bevoegdheid van de rekenkamer, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, is de rekenkamer bevoegd ten dienste van haar onderzoek advies van deskundigen in te winnen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2005 Provincie Limburg
01-01-2005 Provincie Noord-Brabant

Financieel

Organisatiecode 0596

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg
Bezoekadres Ten Hagestraat 9
5611 EG Eindhoven
Postadres Ten Hagestraat 9
5611 EG Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://www.zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina