Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) Actief van 01-01-2019 t/m heden

Zie ook

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB)

Laatst bijgewerkt op: 24-07-2020
Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Postadres Postbus 95928
2509 CX Den Haag
Telefoon (070) 315 01 50 (algemeen)
Internet https://stab.nl/ (algemeen)
E-mail info@stab.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Bijlagen (Bijlagen van de WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina