Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Medelsestraat Oost 17
4004 LE Tiel
Postadres Postbus 6278
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 673 700 (algemeen)
Internet https://bedrijvenparkmedel.nl (algemeen)
E-mail info@medel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder GR Industrieschap Medel

Bevoegdheden

1. Aan het bestuur van de GR Industrieschap Medel worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regelingen en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit bijzonder aangewezen wordt geacht, de GR Industrieschap Medel een of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen oprichten of daarin deelnemen;

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Neder-Betuwe
01-01-2016 Gemeente Tiel

Financieel

Organisatiecode 0559
KvK-nummer 50279572

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GR Industrieschap Medel
Bezoekadres Medelsestraat Oost 17
4004 LE Tiel
Postadres Postbus 6278
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 673 700 (algemeen)
Internet https://bedrijvenparkmedel.nl (algemeen)
E-mail info@medel.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina