Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-04-2019 doorgevoerd.
Geldend van 07-02-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Blomboogerd 12
4003 BX Tiel
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 328
4000 AH Tiel
Telefoon (088) 030 25 00 (algemeen)
(088) 030 25 25 (financiële administratie)
Internet http://aquon.nl (algemeen)
E-mail info@aquon.nl (algemeen)
facturen@aquon.nl (financiën)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder AQUON
Archiefzorgdrager AQUON

Bevoegdheden

Zie artikel 20, 23, 24, 27 en 29 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Aa en Maas
01-01-2011 Brabantse Delta
01-01-2011 De Dommel
01-01-2011 Hollandse Delta
01-01-2011 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
01-01-2011 Hoogheemraadschap van Delfland
01-01-2011 Hoogheemraadschap van Rijnland
01-01-2011 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
01-01-2011 Rivierenland

Doel

De regeling heeft als doel om op het gebied van de informatievoorziening rond laboratoriumactiviteiten en daarmee verband houdende veld- en adviesactiviteiten te komen tot:

a. kennisdeling en -ontwikkeling;

b. vergroting van de efficiency;

c. vermindering van de kwetsbaarheid;

d. benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering; en

e. versterking van de innovatiekracht.

Financieel

Organisatiecode 0698
KvK-nummer 52811751

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan AQUON
Datum van oprichting 01-01-2011
Bezoekadres De Blomboogerd 12
4003 BX Tiel
Postadres Postbus 328
4000 AH Tiel
Telefoon (088) 030 25 00 (algemeen)
(088) 030 25 25 (financiële administratie)
Internet http://aquon.nl (algemeen)
E-mail info@aquon.nl (algemeen)
facturen@aquon.nl (financiën)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.