Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Geldend van 24-02-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Laatst bijgewerkt op: 07-02-2019
Geldend van 24-02-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Uiverlaan 20-B
3145 XN Maassluis
Postadres Postbus 234
3140 AE Maassluis
Telefoon (010) - 870 11 11 (algemeen)
Internet https://www.rogplus.nl (algemeen)
E-mail info@rogplus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Bevoegdheden

De colleges dragen aan het gemeenschappelijk orgaan al hun op grond van de Verordening zoals vermeld in artikel 1, onder l van deze regeling, toekomende taken en bevoegdheden over

Tot de bevoegdheden zoals vermeld in het voorgaande lid worden ook gerekend het behandelen van en beslissen op bezwaarschriften en het voorbereiden en vaststellen van beleid aangaande de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden.

Indien er sprake is van opdracht dan wel overdracht van overige taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, gebeurt dat bij afzonderlijk collegebesluit. Deze besluiten worden als bijlage aan deze regeling gehecht.

Een college kan de besluiten, zoals vermeld in het voorgaande lid, nemen op een zelf te bepalen prioriteit en tijdstip.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1994 Gemeente Maassluis
01-01-1994 Gemeente Schiedam
01-01-1994 Gemeente Vlaardingen

Financieel

Organisatiecode 0551
KvK-nummer 41134174

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Datum van oprichting 01-01-1994
Bezoekadres Uiverlaan 20-B
3145 XN Maassluis
Postadres Postbus 234
3140 AE Maassluis
Telefoon (010) - 870 11 11 (algemeen)
Internet https://www.rogplus.nl (algemeen)
E-mail info@rogplus.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina