Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-07-2020
Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 330
6400 AH Heerlen
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet http://www.wspparkstad.nl (algemeen)
http://www.wspparkstad.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkgeversservicepunt Parkstad
Archiefzorgdrager Werkgeversservicepunt Parkstad

Bevoegdheden

Zie artikel 6, 10 en 14 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
28-12-2017 Gemeente Brunssum
28-12-2017 Gemeente Heerlen
28-12-2017 Gemeente Kerkrade
28-12-2017 Gemeente Landgraaf
28-12-2017 Gemeente Nuth
28-12-2017 Gemeente Onderbanken
28-12-2017 Gemeente Simpelveld
28-12-2017 Gemeente Voerendaal

Doel

Het Werkgeversservicepunt dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd. In het licht van het vorenstaande heeft het Werkgeversservicepunt tot doel:

  1. Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.
  2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
  3. Het mede in het licht van vorenstaande leden, zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.
  4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

Financieel

Organisatiecode 0900
KvK-nummer 71436812

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkgeversservicepunt Parkstad
Alternatieve naam WSP Parkstad
Afkorting WSP
Datum van oprichting 28-12-2017
Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 330
6400 AH Heerlen
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet http://www.wspparkstad.nl (algemeen)
http://www.wspparkstad.nl/contact (contact)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina