Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Zie ook

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Functies

Fractievoorzitter Dhr. L. Sytsma (CDA)
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie)
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân)
Dhr. A. Koonstra (FNP)
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân)
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA)
Mw. R. Slijver (S!N)
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Dhr. D. Kooistra (CDA)
Dhr. F.J. Klaver (CDA)
Dhr. J.W. de Vries (CDA)
Dhr. L. Sytsma (CDA)
Dhr. W. van der Veen (CDA)
Dhr. W.A. van der Bent (CDA)
Mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA)
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie)
Dhr. J.J. van der Tol (ChristenUnie)
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie)
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie)
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân)
Dhr. A. Koonstra (FNP)
Dhr. A.J. Soepboer (FNP)
Dhr. F. Breeuwsma (FNP)
Mw. L. Akkerman (FNP)
Mw. L.J. Jouta (FNP)
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân)
Mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân)
Dhr. K.C. Merkus (PvdA)
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA)
Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (PvdA)
Dhr. J.H. Lammering (S!N)
Dhr. S. Keizer (S!N)
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N)
Mw. R. Slijver (S!N)
Dhr. A.R. van der Aar (VVD)
Dhr. B. Visser (VVD)
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
FNP 5
ChristenUnie 4
S!N 4
VVD 3
PvdA 3
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 2
ELP Noardeast-Fryslân 1
Terug naar begin van de pagina