Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân) (FR)

Zie ook

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân) (FR)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-07-2020

Adresgegevens

Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4)

Algemene informatie

Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45287
Inwoners per km2 121
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Dhr. J.H. Lammering (GROEN nof),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. R. Slijver (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Locoburgemeester Mw. E. Hanemaaijer (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal),
Dhr. D. Kooistra (CDA),
Dhr. F.J. Klaver (CDA),
Dhr. J.W. de Vries (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. W. van der Veen (CDA),
Dhr. W.A. van der Bent (CDA),
Mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van der Tol (ChristenUnie),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Mw. L. Akkerman (FNP),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Dhr. J.H. Lammering (GROEN nof),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Dhr. K.C. Merkus (S!N),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Mw. R. Slijver (S!N),
Dhr. A.R. van der Aar (VVD),
Dhr. B. Visser (VVD),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Secretaris Dhr. H. Verbunt
Wethouder Mw. E. Hanemaaijer (CDA),
Dhr. T. Berends (ChristenUnie),
Mw. P. de Graaf (FNP),
Dhr. J.D. de Vries (S!N),
Dhr. J. Boerema (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
FNP 5
ChristenUnie 4
S!N 4
VVD 3
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 2
Actief Links Lokaal 1
GROEN nof 1
PvdA 1
ELP Noardeast-Fryslân 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina