Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân) (FR)

Zie ook

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân) (FR)

Adresgegevens

Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45287
Inwoners per km2 121
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal (per 22-11-2019)),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Dhr. J.H. Lammering (Johan Lammering (per 26-01-2020)),
Mw. R. Slijver (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Locoburgemeester Mw. E. Hanemaaijer (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Dhr. D. Kooistra (CDA),
Dhr. F.J. Klaver (CDA),
Dhr. J.W. de Vries (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. W. van der Veen (CDA),
Dhr. W.A. van der Bent (CDA),
Mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van der Tol (ChristenUnie),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Mw. L. Akkerman (FNP),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal (per 22-11-2019)),
Dhr. J.H. Lammering (Johan Lammering (per 26-01-2020)),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Mw. R. Slijver (S!N),
Dhr. K.C. Merkus (S!N (vanaf 2-06-2019)),
Dhr. A.R. van der Aar (VVD),
Dhr. B. Visser (VVD),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Secretaris Dhr. H. Verbunt
Wethouder Dhr. E. van Esch (CDA),
Mw. E. Hanemaaijer (CDA),
Dhr. T. Berends (ChristenUnie),
Mw. P. de Graaf (FNP),
Dhr. J.D. de Vries (S!N),
Dhr. J. Boerema (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
S!N 3
FNP 5
ChristenUnie 4
VVD 3
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 2
Actief Links Lokaal (per 22-11-2019) 1
PvdA 1
Johan Lammering (per 26-01-2020) 1
ELP Noardeast-Fryslân 1
S!N (vanaf 2-06-2019) 1

Relaties (3)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3):

Terug naar begin van de pagina