Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Molenlanden (Molenlanden)

Zie ook

Gemeente Molenlanden (Molenlanden)

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 5
2970 AA BLESKENSGRAAF CA
Telefoon 14 0184 (algemeen)
Internet https://www.opwegnaarmolenlanden.nl/ (algemeen)
E-mail info@molenlanden.nl (algemeen)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. D.R. van der Borg (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. A.J. van Rees (CDA)
Dhr. H. Stam (ChristenUnie)
Mw. J. Stravers (Doe mee! Molenlanden)
Dhr. P. Verschoor (Progressief Molenlanden)
Dhr. C.A. de Egas (SGP)
Dhr. G.P.A. Snoek (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.C. Bikker (Plaatselijke Partij)
Raadsgriffier Mw. drs. M.A.J. Teunissen
Raadslid Dhr. A.J. van Rees (CDA)
Dhr. J.C. Koorevaar (CDA)
Mw. A.A.J. Hartog-de Baat (CDA)
Mw. D.D. van den Herik (CDA)
Mw. J. Korevaar-den Besten (CDA)
Dhr. H. Stam (ChristenUnie)
Dhr. L. Timmer (ChristenUnie)
Dhr. P.D. Jonker (ChristenUnie)
Dhr. P.J. van Bruggen (ChristenUnie)
Mw. A.S. Zijlstra (ChristenUnie)
Dhr. B.J. Buddingh (Doe mee! Molenlanden)
Dhr. R.C. den Haak (Doe mee! Molenlanden)
Dhr. R.J. van Rijn (Doe mee! Molenlanden)
Mw. J. Stravers (Doe mee! Molenlanden)
Mw. W.A.P. de Moel (Doe mee! Molenlanden)
Dhr. P. Verschoor (Progressief Molenlanden)
Dhr. B. de Groot (SGP)
Dhr. C.A. de Egas (SGP)
Dhr. J. Lock (SGP)
Dhr. P. de Gruijter (SGP)
Dhr. W.C. Blok (SGP)
Dhr. G.E. Moret (VVD)
Dhr. G.P.A. Snoek (VVD)
Secretaris Mw. drs. F. Jonker
Wethouder Dhr. T.J. Slob (CDA)
Mw. E.A. Lanser (CDA)
Dhr. A.C. Bikker (Plaatselijke Partij)
Dhr. J. Quik (Plaatselijke Partij)
Dhr. A. Visser (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Doe mee! Molenlanden 5
CDA 5
ChristenUnie 5
SGP 5
VVD 2
Progressief Molenlanden 1
Terug naar begin van de pagina