Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Laatst bijgewerkt op: 16-12-2019
Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 282
1940 AG Beverwijk
Telefoon (0251) 27 90 00 (algemeen)
Internet https://www.ijmondwerkt.com (algemeen)
https://www.ijmondwerkt.com/contact (contact)
E-mail info@ijmondwerkt.com (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt! , 1 ste wijziging ’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder IJmond Werkt!
Archiefzorgdrager IJmond Werkt!

Bevoegdheden

Het samenwerkingsverband heeft de volgende bevoegdheden: a. alle uit de Wsw voortvloeiende uitvoeringstaken zijn aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband gedelegeerd; b. de uitvoeringstaken op het gebied van re-integratie in het kader van de Pw , de IOAW, de IOAZ en de Anw worden door het algemeen bestuur en de directeur in mandaat uitgevoerd; De colleges nemen hiertoe afzonderlijke mandaatbesluiten; c. naast taken die voortvloeien uit de in artikel 4 , lid 1 genoemde wetten kan het samenwerkingsverband, indien en voor zover daartoe unaniem door de colleges een mandaatbesluit is genomen, ook taken uitvoeren in het kader van de in artikel 4, lid 2 en 3 bedoelde wetgeving; d. de taken worden uitgevoerd binnen de geldende beleidskaders en binnen de begroting.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Beverwijk
01-01-2014 Gemeente Heemskerk
01-01-2014 Gemeente Uitgeest
01-01-2014 Gemeente Velsen

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel burgers , die behoren tot de re-integratiedoelgroep of die een beroep doen op de Wsw of op wetten als bedoeld in artikel 4 lid 2 en lid 3 , op effectieve en efficiënte wijze te re-integreren waardoor zoveel mogelijk mensen in de IJmond naar vermogen werken en een economische bijdrage leveren.

Financieel

Organisatiecode 0264
KvK-nummer 34372643

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan IJmond Werkt!
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 282
1940 AG Beverwijk
Telefoon (0251) 27 90 00 (algemeen)
Internet https://www.ijmondwerkt.com (algemeen)
https://www.ijmondwerkt.com/contact (contact)
E-mail info@ijmondwerkt.com (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina