Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Zie ook

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-03-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Bogaardplein 15
2284 DP RIJSWIJK ZH
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH
Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.rijswijk.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@rijswijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 14,47 km2
Aantal inwoners 52208
Inwoners per km2 3608
Plaatsen binnen deze gemeente Rijswijk ZH

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. G.A. Kruger (Beter voor Rijswijk),
Dhr. M.J. van Enk (CDA),
Dhr. C.P.I.M. Dolmans (D66),
Dhr. drs. R.A.J. van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk),
Mw. M. Alberts (GroenLinks),
Mw. R.F. de Man (Onafhankelijk Rijswijk),
Dhr. A.P. Kooy (PvdA),
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang),
Dhr. C.G. Sleddering (VVD),
Mw. A.J.M. Pelzer (Wij. Rijswijk)
Locoburgemeester Dhr. B.D. Lugthart (SP)
Raadsgriffier Dhr. J.A. Massaar
Raadslid Dhr. A. van den Berg (Beter voor Rijswijk),
Dhr. D.R. Cupedo (Beter voor Rijswijk),
Dhr. E.G.T.H. Braam (Beter voor Rijswijk),
Dhr. G.A. Kruger (Beter voor Rijswijk),
Dhr. J.C.F. Paredes Sanchez (Beter voor Rijswijk),
Dhr. M.J. van Enk (CDA),
Mw. A. Koegler-Böhm (CDA),
Mw. J. Schröter-Haas (CDA),
Dhr. C.P.I.M. Dolmans (D66),
Dhr. Q.L.A. Veerman (D66),
Mw. E. Woudstra (D66),
Mw. M.E. Koopman (D66),
Dhr. drs. R.A.J. van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk),
Mw. F. van Amerongen (Gemeentebelangen Rijswijk),
Dhr. M. Wit (GroenLinks),
Dhr. R.J. de Vries (GroenLinks),
Mw. C.J. Kistemaker (GroenLinks),
Mw. H.L. van der Kooij (GroenLinks),
Mw. M. Alberts (GroenLinks),
Mw. R.F. de Man (Onafhankelijk Rijswijk),
Dhr. A.P. Kooy (PvdA),
Mw. W.A.A.M. van Nunen (PvdA),
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang),
Mw. P.G. Kames (Rijswijks Belang),
Dhr. C.G. Sleddering (VVD),
Dhr. M.A.J. Ezinga (VVD),
Dhr. U.H. Oelen (VVD),
Mw. C.J.T. de Mooij (VVD),
Dhr. F. van Bemmelen (Wij. Rijswijk),
Dhr. M. El Majjaoui (Wij. Rijswijk),
Mw. A.J.M. Pelzer (Wij. Rijswijk)
Secretaris Dhr. P. Schuit
Wethouder Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk),
Mw. J.N. Besteman-de Vries (CDA),
Dhr. A. van der Laar (D66),
Dhr. J. Keus (Gemeentebelangen Rijswijk),
Dhr. B.D. Lugthart (SP)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 5
Beter voor Rijswijk 5
D66 4
VVD 4
CDA 3
Wij. Rijswijk 3
PvdA 2
Gemeentebelangen Rijswijk 2
Rijswijks Belang 2
Onafhankelijk Rijswijk 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina